nya lödöse

gravarnas hemligheter

När arkeologerna satte spaden i marken i Nya Lödöse år 2013 förväntade de sig att hitta ett sjuttiotal gravar. Snart hade de hittat över tusen begravda individer. Kvarlevorna berättar om de första göteborgarnas sjukdomar och plågor.

Mer än hundra år innan Göteborg grundades byggdes det en annan stad vid Göta älv. Den hette Nya Lödöse och låg där stadsdelen Gamlestaden ligger idag. När Göteborg grundas 1621 flyttar befolkningen succesivt över till den nya staden och Nya Lödöse överges. Vid de arkeologiska undersökningarna i Nya Lödöse 2013–2018 fanns förutom arkeologer även humanosteologer på plats. De skulle dokumentera de mänskliga skeletten och fyndomständigheterna i gravarna.

Benen mättes, deras placering noterades och jordprover togs i magtrakten på skeletten. Jordproverna skulle senare visa vad de hade ätit strax före sin död. Andra jordprover kunde också ge ytterligare information, som till exempel att en del individer fått blommor med sig i graven eller att de vilat på en bädd av halm eller mossa.

Likkista för begravning i trä från kyrkogården i Nya Lödöse. Kistan hittar du i utställningen Göteborgs födelse. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Smittspridning och död

I takt med urbaniseringen och att människor bodde tätare inpå varandra i städer som Nya Lödöse så följde en ökad risk för smittspridning av sjukdomar. Detta kan ses tydligt i det humanosteologiska materialet, framför allt i förändringar på skelettet som följd av en längre tids sjukdom. Då inga effektiva botemedel mot dessa sjukdomar fanns under Nya Lödöses tid måste sjukdomar och död ha varit en ständigt närvarande beståndsdel i livet hos människorna i staden.

Foton av en gravhäll, utgrävningar i Nya Lödöse och ett kranium som visar skador efter sjukdomen syfiilis. Foto: Göteborgs stadsmuseum och Maria Vretemark.

Syfilis med grotesk påverkan

En av de sjukdomar som går att se hos skeletten i Nya Lödöse är syfilis. Syfilis orsakas av en bakterie vid namn Treponema palladium och smittspridningen sker främst genom sexuell kontakt via slemhinnor. Syfilis ger en varierande sjukdomsbild men kan ge icke-kliande utslag på bål eller armar och ben. Bland de begravda människorna i Nya Lödöse finns ett antal exempel på långt gången syfilis, där individerna har fått påtagliga förändringar i skelettet. Denna smärtsamma och groteska påverkan på skelettet måste ha varit fruktansvärt för den infekterade personen. Genom historien har det funnits ett flertal olika försök till att behandla syfilis, bland annat genom att smörja in såren med kvicksilversalva. Detta bör ha inneburit att många människor avled som en direkt följd av kvicksilverförgiftning.

Nya Lödöse är en hård stad. Många skelett bär spår av stick, hugg och slag. I några gravar har flera män vräkts ner tillsammans – halshuggna, nedstuckna, skjutna.

Luftburen lepra

Lepra, eller spetälska, är en annan extra otrevlig infektionssjukdom som vi kan se spår av bland Nya Lödöses befolkning. Sjukdomen har en lång historia i Europa och sprids i likhet med syfilis genom bakterier. Smittspridningen är luftburen men är inte särskilt smittsam och endast ett fåtal av de som smittas uppvisar symptom. Med tiden kan spetälska medföra patologiska förändringar i ansiktet, huden och skelettet och kan även resultera i nervskador hos den smittade.

Bödlar, rackare och nattamän

Foto av en gravhäll för Agneta Gibson som dog 1579 i Nya Lödöse. Texten på graven är latin och säger: ”Här ligger Agneta Gibson, fru till James Reid, som dog den 15:e juni år 1579, vid 34 års ålder…”. Foto från utställningen Göteborgs födelse, Göteborgs stadsmuseum.

Män, barn och våld

Av de gravlagda individerna i Nya Lödöse är en klar majoritet män. Det kan bero på flera faktorer men kan sannolikt främst förklaras med en stor inflyttning av byggnadsarbetare vid anläggandet av staden samt en betydande närvaro av handelsmän, skeppare och soldater (yrken som traditionellt förknippas med män). Nya Lödöse är en hård stad. Många skelett bär spår av stick, hugg och slag. I några gravar har flera män vräkts ner tillsammans – halshuggna, nedstuckna, skjutna.

En annan stor grupp bland de begravda i Nya Lödöse är barn och barnadödligheten var extremt hög. Mellan 25-30 procent av barnen dör innan de fyllt 6 år i staden och nästan 20 procent innan de har fyllt 14 år. Det beror troligen på olika typer av infektionssjukdomar men även komplikationer vid förlossningar på grund av att nödvändig utrustning och människor med tillräcklig medicinsk kunskap var en bristvara.

I museets magasin

Skeletten från de undersökta gravarna förvaras i Göteborgs stadsmuseums magasin där forskare kan fortsätta att forska på Nya Lödöses levnadsvillkor under lång tid framöver. Mer information kring människorna och livet i Nya Lödöse kan du hitta i Göteborgs stadsmuseums utställning Göteborgs födelse.

Upptäck mer och läs vidare

Besök utställningen Göteborgs födelse för att lära dig mer om Nya Lödöse.

Källor: Nya Lödöse Rapport 2021:4 Nya Lödöse kyrka och kyrkogård. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden 2013–2014 och 2016–2018. Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Gamlestaden m.fl. Redaktör Christina Rosén

Bilagor till Nya Lödöse kyrka och kyrkogård, Nya Lödöse Rapport 2021:4 Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden 2013–2014 och 2016–2018. Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Gamlestaden m.fl. Redaktör Christina Rosén