basutställning

urbanum

se staden med nya ögon

Urbanum är mötesplatsen för dig som vill se staden med nya ögon. Följ med på en resa som börjar redan innan Göteborg fanns. Möt dagens eldsjälar, se film från förr och häng i vår läshörna.

MÄNNISKOR BYGGER STADEN

Det händer mycket i Göteborg; nya bostäder och stadsdelar växer fram överallt. Men Göteborg är inte bara byggnader, parker och vägar- staden är också människorna. De som vistas här idag men också alla som levde här förr. Vad har de lämnat efter sig som är värt att bevara? Och vilken sorts plats ska staden vara i framtiden?