grejen med göteborg

grejen med rocken

En rock med påmålade kläder. Hur kan den berätta något om Göteborg? Jo, det handlar så klart om Chalmerscortègen!

År 1959 började Tord Claeson läsa fysik på Chalmers. Han hade fått ett tips av en äldre kamrat: Försök komma med i Chalmers Cortège Committé. Det var och är den grupp studenter som ordnar den årliga Chalmerscortègen. För den som inte vet vad det är, så är Cortègen en årligt återkommande händelse i Göteborg. Den sista april varje år arrangerar studenterna vid Chalmers tekniska högskola ett tåg av lastbilar som kör genom stadens centrum. På flaken kommenteras det senaste årets händelser, och mellan bilarna syns ofta märkliga, hemgjorda fordon. Detta är något som lockar stor publik, och det är ofta tjockt med folk längs cortègevägen. Det är dessutom en tradition som har pågått ända sedan 1910.

En vit och fläckig rock med påmålade detaljer. Någon har skrivit

Chalmersrocken är från 1960 är handmålad av en student som läste på Konstfack vid tiden. Rocken är en av tio som målades med individuell prägel beroende på uppdrag inom gruppen. Det är unikt att rocken är bevarad i sitt ursprungsskick. Foto: Kristin Lidell

Tord Claeson blev antagen och tilldelades rollen som klädchef. Han skulle ordna fram ”scenkläder” åt tågets deltagare. Det innebar allt från att låna frackar till att klättra runt i berg av klädlump på jakt efter användbara plagg. Dessutom skulle han ordna fram arbetsrockar åt kommittén. Sådana rockar var för det mesta ganska enkla och strikta. Det stod Chalmers på dem, och vilken roll bäraren hade.

Chalmersrock bakifrån, på ryggen har någon målat

Studenten som bar rocken hade titeln ”Klädchef” och ingick i CCC som står för Chalmers Cortège Committé. Klädchefen ansvarade med att förse cortègens 300 deltagare med kläder. Foto: Kristin Lidell

Rocken blir museiföremål

Tord ville gå ett steg längre. Hans syster hade en konstnärlig kamrat som fick fria händer, och resultatet blev tio unika rockar. Klädchefens blev en full med kläder. Kommitténs rockar hade ofta en ganska kort livslängd. De användes ett år, och året efter fick de göra tjänst som skyddskläder när nya cortégefordon skulle byggas. Sedan var de slut. Men Tord sparade sin rock, och nu – sextio år senare, har den blivit museiföremål!

En kvinna med vita handskar synar en medalj på rockens bröstficka

Stadsmuseets konservator Anna Adrian synar medaljen på rockens bröstficka, som ska ha varit med på fler än tjugo nobelmiddagar. Foto: Kristin Lidell

En rock med nobel historia

Tord Claeson själv blev kvar på Chalmers. Han blev så småningom professor i fysik och satt tolv gånger med i den Nobelkommitté som föreslår vem som ska tilldelas nobelpriset i just fysik. Medaljen på rocken, köpt via en prylbutik, har fått vara med på mer än tjugo nobelmiddagar.