1700-talets göteborg

GARN MED färgprakt

I vår utställning om 1700-talets Göteborg hänger en av den tidens moderna lyxvaror. Material som inte kunde framställas här på våra bredgrader utan fick importeras från Kina – garn av otvinnat silke.

Textilier med anknytning till Kina och det Ostindiska kompaniet var eftertraktade under 1700-talet. Under den tiden var lin och ylle de vanligaste textilierna i Sverige, men det fanns även mer exklusiva material som bomull och silke. De importerade textilierna ansågs finare än de som tyger som vävdes i Sverige och inte minst blev siden blev en modern lyxvara.

Kinesiska textilier var överlägsna de som framställdes i andra länder. Till Göteborg importerades bland annat broderigarn, täcken, tyger och strumpor. De som hade råd kunde även göra specialbeställningar.

Import eller inhemsk odling?

I Sverige försökte man under 1700-talet och även vid senare tillfällen att odla det vita mullbärsträdet (Morus alba), vars blad utgör födan för silkesmasken. En sidenindustri som försökte förädla importerat råmaterial, men också ha en inhemsk silkesmaskodling. Detta var något som var mindre framgångsrikt. Under samma tid försökte man även odla ris i Sverige med samma misslyckade resultat.

I vår utställning om 1700-talets Göteborg finns dessa garndockor av otvinnat silke som ger en aning om färgprakten som äldre textil hade innan de blektes av ljus, tid och användning.

400 år av dramatisk historia

Du hittar mer om textikhistorien i Göteborg i vår utställning om 1700-talet. Utställningsvarvet genom Göteborgs 400-åriga historia börjar i den populära 1600-talsutställningen Göteborgs födelse och slutar i vår nutid och utställningen Grejen med Göteborg. Välkommen att uppleva Göteborgs dramatiska historia.

Läs mer om utställningen 1700-talets Göteborg här.

Läs mer om Göteborgs 400-åriga historia här.