utställningen frispel

intervjun:

MED CAROLINE MÅRTENSSON, UTSTÄLLNINGSPRODUCENT

Först och främst, hur påverkas utställningsöppningen av coronaviruset?

Vi tvingas tyvärr att ställa in vårt fina invigningsprogram till Frispel pga coronaviruset. Vi har också varit tvungna att skjuta upp öppningen av utställningen till 16 maj. Då smyger vi alltså igång utställningen utan publik tillställning. Förutsatt att inte föreskrifterna i samhället förändras, så kan museibesökare njuta av utställningen på egen hand från och med 16 maj. Sedan kommer vi att uppmärksamma utställningen längre fram, när omständigheterna gör det möjligt. Då ska vi bjuda allmänheten på spännande, fördjupande och upplevelserika program kring Frispel – det kan vi lova!

Vad får museipubliken uppleva när FRISPEL slår upp portarna den 16 maj?

Publiken får möta en fin variation av föremål – teaterkostymer, scenmodeller, manuskript, fotografier, dockor med mera – i en spännande exposé som berättar hur radikala krafter på 1960-talet slog sig fria från den traditionella teatern och utlöste en banbrytande scenkonstkultur under de följande decennierna. Nationalteatern är ett känt exempel som är med i utställningen, men det fanns många fler.

Måste en gilla scenkonst för att gå på utställningen?

Det har jag svårt att tro! Det finns många ingångar. Är du intresserad av historia eller politik? Eller gillar du musik och dans? Kanske är du estetiskt intresserad av skapandeprocesser? Har du – eller saknar du – vild fantasi? Det finns en bredd i ämnet som nog kommer att överraska.

FRISPEL är den första utställningen på Stadsmuseet om Göteborgs fria scenkonströrelse – varför är det en unik berättelse?

Dels för att det är en avgörande epok för teatern generellt – samhällsförändringarna som skedde under den här tidseran möjliggjorde en konstnärlig utveckling mot en friare scenkonst. Dels för att den tidigare forskningen kring scenkonst och fria grupper har varit Stockholmscentrerad. Vi kommer därför att berätta om ett spännande kapitel i Göteborgs kulturhistoria som många inte känner till.

Scenkonsthändelser är till sin natur flyktiga ögonblick som omöjligen låter sig bevara för eftervärlden, berätta om utmaningen att göra en scenkonstutställning?

Ja, det där har varit en utmaning som vi har funderat mycket kring. Men vi har lyckats knyta fantastiska medarbetare till projektet, som förstärker berättelsen. Scenografen Heidi Saikkonen som skapat en spännande formgivning åt hela utställningen, och kulturskribenten och teaterkritikern Lis Hellström Sveningson har skrivit skarpa utställningstexter som både ger överblick och fördjupning. Med deras inramning och besökarens egen fantasi kommer föremålen och bilderna till liv.