basutställning

1800-talets göteborg

Tills vidare

Två kvinnor står och tittar på en vit klänning och några tidstypiska möbler i en glasmonter.

Bild från en av utställningens montrar. Foto: Kristin Lidell

folk i rörelse

Göteborg var en av Sveriges mest dynamiska städer under 1800-talet. Följ dess utveckling och invånare under en spännande epok! Bland seklets inflyttade, driftiga affärsmän, finns flera grosshandlare med utländska namn. Takten i handeln och industrin ökar. Ångan bolmar och fabrikerna lockar landsbygdens söner och döttrar till staden. Ännu fler passerar för att emigrera till Amerika. Foto: Kristin Lidell.

föremålen

Vill du veta mer om föremålen? I museets databas Carlotta kan du djupdyka bland föremålen som finns i utställningen. Foto: Kristin Lidell.

Sök i Carlotta