basutställning

1800-talets göteborg

folk i rörelse

Göteborg var en av Sveriges mest dynamiska städer under 1800-talet. Följ dess utveckling och invånare under en spännande epok! Takten i handeln och industrin ökar. Ångan bolmar och fabrikerna lockar landsbygdens söner och döttrar till staden. Ännu fler passerar för att emigrera till Amerika.

föremålen

Vill du veta mer om föremålen? I museets databas Carlotta kan du djupdyka bland föremålen som finns i utställningen. Foto: Kristin Lidell.

Sök i Carlotta