Om Carlotta

Sök i samlingarna

Läs mer om vår samlingsdatabas Carlotta.

Carlotta – museets samlingsdatabas

I vår digitala databas Carlotta kan du själv söka efter föremål, arkivalier och foton, samt skriva egna kommentarer, frågor eller förtydliganden. Läs mer om användarvillkor för Carlotta nedan eller klicka på länken för att komma till Carlotta.

Till Carlotta

I museets samlingar finns mängder av minnen och föremål ur historien bevarade. Här finns foton, brev, möbler, dagböcker, arkeologiska fynd, tidningsklipp och ritningar, bilar, kläder och mycket annat. Sammantaget innehåller samlingarna över närmare 1 miljon föremål, 2 miljoner bilder och ett bibliotek med 100 000 volymer, som spänner över 12 000 år av historia.

I vår digitala databas Carlotta kan du själv söka efter föremål, arkivalier och foton, samt skriva egna kommentarer, frågor eller förtydligande. Klicka här för att komma till Carlotta.

Användarvillkor för kommentarer

Om du vet något mer om föremål eller bilder i Göteborgs stadsmuseums samlingar, vill vi gärna veta det. Kanske är det något som behöver rättas, eller något du vill berätta om föremålet eller bilden?

I museets arkiv- och föremålsdatabas, Carlotta, finns en kommentarsfunktion där du kan lämna information om föremål, bilder och personer med kopplingar till samlingarna. När du lämnat en kommentar lagras användarnamn, e-postadress och kommentar i databasen. Endast användarnamn och kommentar kommer att synas utåt. Kommentarer och personuppgifter kan komma att gallras i framtiden. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla kommentarer granskas av museets personal innan de publiceras i databasen. Göteborgs stadsmuseum arbetar utifrån Göteborgs stads jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsperspektiv, vilket innebär att vi inte publicerar personangrepp, nedsättande kommentarer, förolämpningar, förtal, hotelser, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier. Material som innebär intrång i andras rättigheter accepteras inte heller, liksom information som innehåller marknadsföring. Denna typ av kommentarer kommer inte att publiceras. Detsamma gäller kommentarer som inte är relevanta. Om du ser en kommentar som strider mot ovanstående, kontakta oss gärna.

Kommentarer som publiceras blir synliga för övriga besökare och blir då också allmän handling. Vill du lämna en kommentar utan att det syns, kan du göra det via mail eller vanlig post. Svar på kommentaren lämnas i den aktuella Carlottaposten. Vi har tyvärr ingen möjlighet att meddela när svar läggs ut.

Om kommentarer innehåller en länk ansvarar den som lagt in kommentaren för innehållet på sidan länken leder till.

Begränsad verksamhet

På grund av omfattande förberedelser inför flytt till nya magasin måste vi tyvärr minska ner på annan verksamhet under de kommande åren. Det innebär att vi från april 2021 har begränsad förmåga att svara på externa förfrågningar och bistå forskare med material. Besök gärna våra databaser där delar av samlingarna är digitalt tillgängliga. Vi kan endast hantera förfrågningar som kräver kort handläggningstid.