samlingar

Faktarummet

Tillfälligt stängt.

Tillfälligt stängt

Faktarummet

I museets faktarum kan du i vanliga fall själv forska i våra arkiv. På grund av en omfattande översyn och inventering av museets samlingar är Faktarummet tillfälligt stängt.

Begränsad tillgänglighet

På grund av omfattande översyn och inventering av samlingarna kommer vi ha begränsad förmåga att svara på externa förfrågningar och bistå forskare med material. Tack för förståelse!