samlingar

Faktarummet

Tillfälligt stängt på grund av flytt.

Tillfälligt stängt

Faktarummet

I museets faktarum kan du i vanliga fall själv forska i våra arkiv. Nu är Faktarummet tyvärr stängt på grund av förberedelser inför flytt till nya magasin.

Begränsad tillgänglighet

På grund av omfattande förberedelser inför flytt till nya magasin kommer vi från april 2021 ha begränsad förmåga att svara på externa förfrågningar och bistå forskare med material. Tack för förståelse!