Filmade föredrag

Queer onsdag

Under våren kör vi enbart digitala programaktiviteter och en av våra föreläsningsserier har förvandlats till korta filmade fördrag.  "Queer Onsdag" bjuder på filmade föredrag under tema  "Queer konst" och "400 år av olagliga relationer". 

Queer konst
I fem delar berättar Freja Holmberg, intendent på Göteborgs konstmuseum, om konstverk från 1600-talet och framåt som kan tolkas som queera med dagens ögon. Kläder, motivval, blickar, kroppar och landskap – i konsten kan oväntade verk tolkas som queera. När tiderna förändras kommer ibland nya berättelser fram som inte kunde lyftas upp under sin samtid. Se samtliga delar nedan.

400 år av olagliga relationer
Hur såg lagarna kring sexualitet ut när Göteborg grundades? Och var går det egentligen att hitta historisk information om samkönade relationer mellan män? Sebastian Larsson, pedagog på Stadsmuseet har gått igenom gamla domar från de senaste 400 åren. Med utgångspunkt i Sveriges lagar och de förändringar de har genomgått lyfter vi berättelser om människoöden som vi inte ofta pratar om. Samtliga filmer publiceras i slutet av april!

Queer konst #1: Amaryllis och Mirtillo

Queer konst #2: Friherre Bengt Horn som som romersk fältherre

Queer konst #3: Nocturne

Queer konst #4: Sommaren

Queer konst #5: Näcken