prisma


Göteborgs stadsmuseum är en del av den digitala arenan Prisma VG. Där samlas berättelser om
vårt industriella kulturarv och samhällsutvecklingen från 1850-talet till idag.

De väldiga kranarna i Göteborgs hamn. Den världskända textilindustrin i Borås. Varvshistorien i Göta älvdalen och det lilla bageriet på Öckerö. Klosterängen i Lugnås och Nohab i Trollhättan. Upptäck Prisma Västra Götaland – en digital arena för platser, människor och berättelser som tillsammans berättar om det industrihistoriska kulturarvet som lagt grunden för vårt moderna samhälle.

Vår historia säger mer om oss än vad vi kan ana; om vilka vi är, varför vi har det som vi har det, tänker som vi tänker och gör som vi gör. Vår historia är nyckeln till att förstå vår samtid, men också till att skapa vår framtid. För om vi inte vet varifrån vi kommer, hur ska vi då kunna veta vart vi är på väg?

Prisma Västra Götaland är fylld med berättelser om de människor, platser och industrier som lagt grunden för vårt moderna samhälle. Här kan du läsa om allt från båtbyggartraditionerna på Västkusten till skifferbrytning i Dalsland, från Stora Ekeberg Sanatorium i Axvall till Proggen och staden, Göteborg. Vi bjuder också på utflyktstips till industrihistoriska besöksmål och upplevelser runt om i regionen. Låt din berättelse bli en del av vår historia!

Bakom Prisma Västra Götaland finns ett brett nätverk av olika aktörer som samarbetar kring industrisamhällets kulturarv men alla är välkomna att bidra med berättelser. Tillsammans gör vi industrisamhällets kulturarv tillgängligt och levande.

Västarvet, Innovatum, Göteborgs stads kulturförvaltning, de kulturhistoriska museerna i Borås, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, NAV, Bohusläns hembygdsförbund, Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund samt Västergötlands hembygdsförbund.

Göteborg

Proggen och staden

I slutet av 1960-talet bildades de första grupperna inom proggen. Det är något speciellt med Göteborg och musiklivets historia i staden.

Läs mer