dokumentation under covid-19

Museet och pandemin

Coronapandemins avtryck i staden och göteborgares vardag dokumenterades under våren 2020 nu i ett samarbetsprojekt mellan Stadsmuseet och Sjöfartsmuseet Akvariet.

Våren 2020 liknade ingen annan. En projektgrupp från Stadsmuseet och Sjöfartsmuseet Akvariet dokumenterade förändringarna i stadsrummet och göteborgarnas vardag. Bilder av folktomma torg, glesa resenärer och uppfinningsrika Tegnellkampanjer i stadsrummet blir inom kort museiföremål, tillsammans med göteborgarnas berättelser från stadsrummet.

Samtid blir historia
Inom kort kommer bilderna och intervjuerna att finnas tillgängliga för allmänheten i museets samlingar och databasen Carlotta. Därmed kommer också framtida skolungdomar, forskare, författare och historieintresserade, som är nyfikna på hur det såg ut i Göteborg under pandemins tid att kunna hitta ögonblicksbilder och röster som beskriver en speciell tid i Göteborgs historia.

Vill du komma i kontakt med projektet, få mer information eller se fler bilder? Läs vårt pressmeddelande.

Digitalt föredrag

Se ett kort föredrag om museets arbete under pandemin nedan. Hur kan en kommunal verksamhet som Göteborgs stadsmuseum dokumentera det som händer för framtiden? Museichef Carina Sjöholm och Vanja Larberg, utvecklingsledare, berättar om museets arbete under corona-pandemin och varför göteborgarnas berättelser ska sparas för framtiden.