Funktek

Funktek är ett projekt finansierat av Arvsfonden som startades upp under våren 2014. Funktek drivs av Göteborgs Stadsmuseum i samarbete med Utopia, Interaktiva Institutet, Riksutställningar och Mistra Urban Futures. Projektet handlar om hur man med nya teknologier och interaktionsdesign kan göra museiupplevelser mer demokratiska.

I projektet arbetar vi med människor med olika funktionsskillnader som vi kallar testpiloter. Testpiloterna testar och utvärderar ny teknik, utställningsproduktion och programpunkter på Göteborgs stadsmuseum. Genom detta arbete hoppas vi göra museibesöken mer medskapande med målet att kulturen skall vara till för alla!

Mer information, publikationer, rapporter, handböcker och blogginlägg finns HÄR!

Kontakt

Daniel Gillberg, projektledare

I samarbete meD

http://utopias.se/https://www.tii.se/
http://www.riksutstallningar.se/
http://www.mistraurbanfutures.org/sv