MUSEETs
historia

Från Ostindiska kompaniet till Årets museum

Göteborgs stadsmuseum ligger i Ostindiska huset från 1750-talet och har en av Sveriges största kulturhistoriska samlingar. År 1861 grundades Göteborgs museum som är föregångaren till dagens stadsmuseum.

Göteborgs stadsmuseum ligger i det Ostindiska huset, som är ett helt kvarter stort. De tre sidor som är byggda i gult tegel är från mitten av 1700-talet. Den fjärde delen, Wilsonflygeln, som ligger på baksidan av museet är från slutet av 1800-talet. Här kan du läsa om museets och Ostindiska husets historia.

Ostindiska kompaniet

Ostindiska huset var en gång högkvarter för det Svenska Ostindiska kompaniet. Ost-Indien betyder Östra Indien, och på 1700-talet var det detsamma som Östra Asien. Kompaniet bildades 1731 och de köpmän som ingick i kompaniet hade rätt att handla med Asien. Kompaniet skickade iväg skepp, främst till Kina. Där handlade köpmännen te, porslin och andra kinesiska varor som sedan såldes i Sverige och övriga Europa.

Ostindiska huset

Efter en stadsbrand i Göteborg köpte Ostindiska kompaniet ett helt kvarter. Husen där hade förstörts av elden, och istället lät köpmännen bygga Ostindiska huset. År 1762 stod det färdigt. I huset fanns magasin, kontor och auktionshall.

Kompaniet lämnar huset

I början av 1800-talet var handeln med Kina inte lönsam längre. Efter 1803 skickas inga skepp iväg. Ostindiska kompaniet upphörde helt 1813. Det stora Ostindiska huset köptes så småningom av svenska staten och av Göteborgs stad och användes till allt möjligt. Där fanns sådant som spannmålsmagasin, en telegrafstation och ett litet naturhistoriskt museum.

Göteborgs museum

År 1861 grundades Göteborgs museum. Det skulle vara ett museum för alla, precis som Victora & Albert museum i London. I museet skulle finnas allt från stenyxor och konst till de senaste jordbruksmaskinerna. Museet behövde snart mer plats. År 1889-91 byggdes Ostindiska husets fjärde del, Wilsonflygeln.

Nya museer bildas

År 1923 firade Göteborg sitt 300-årsjubileum. Då byggdes Göteborgs Konstmuseum och Naturhistoriska museum. Konstsamlingarna och naturaliesamlingarna flyttade ut från Ostindiska huset. Bara kulturhistorien blev kvar. År 1946 delades museet upp i tre avdelningar: Arkeologiska museet, Etnografiska museet och Historiska museet.

Från museum till stadsmuseum …

Åren 1993-96 byggdes Ostindiska huset om igen. Innergårdens lyftes, för att ge plats åt den underjordiska entréhallen. Arkeologiska och Historiska museerna slogs ihop till Göteborgs stadsmuseum. Även Industrimuseet, Skolmuseet och Teaterhistoriska museet fick ingå i Stadsmuseet.

… till årets museum

Sedan 1996 har Göteborgs stadsmuseum, som vi känner det idag, haft utställningslokaler och kontor i Ostindiska huset. Där finns utställningar om Västsveriges historia, men även tillfälliga utställningar, ofta med aktuella ämnen. Exempel är Passager – det internationella Göteborg (2001), Hem och hemlöshet (2007-2008) och Vi är romer (2013-14). Den sista utställningen blev årets utställning 2014 och samma år utnämndes Göteborgs stadsmuseum till Årets museum!