Kontakta oss

Personal

Carina Sjöholm

Museichef

Telefon

031- 368 36 41

Dennis Axelsson

Chef Stadsutveckling

Telefon

031-368 36 09

Charlotta Dohlvik

Chef Samlingar

Telefon

031-368 35 72

Helena Joelsson Ekström

Chef Utställningar

Telefon

031-368 36 76

Pontus Forslund

Chef Administration & fastighet

Telefon

031-368 36 61

Karl Arvidsson

Chef Publika möten

Telefon

031-368 32 68

Dennis Axelsson

Chef Stadsutveckling

Telefon

031-368 36 09

Johanna Engman

Utvecklingsledare

Telefon

031-368 36 81

Vanja Larberg

Utvecklingsledare

Telefon

031-368 36 03

Johan Thörnqvist

Arkeolog, fil. master

Telefon

031-368 32 39

Ulf Ragnesten

Fil.dr. / arkeolog

Telefon

031-368 36 14

Sanja Peter

Bebyggelseantikvarie / Göteborgs namnberedning

Telefon

031-368 36 12

Else-Britt Filipsson

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 39

Lars Jonsson

Arkitekturkonsulent

Telefon

031- 368 32 75

Kristian Jonsson

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 32 43

Ylva Berglund

Intendent

Telefon

031-368 36 74

Maja Lindman

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 34

Tara Gullbrand

Antikvarie, historisk arkeologi

Telefon

031-368 36 16

Tom Wennberg

Antikvarie / historisk arkeologi

Telefon

031-368 36 11

Karolina Kegel

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 20

Anette Lindgren

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 32

Karin Nordström

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 13

Inger Broberg

Registrator

Telefon

031-368 36 04

Charlotta Dohlvik

Chef Samlingar

Telefon

031-368 35 72

Marie Hellervik

Intendent

Telefon

031-368 36 37

Marie Henriksson

vik intendent

Telefon

031-36 834 74

Karl Lundén

Arkivarie

Telefon

031-368 36 96

Marja Ågren

vik intendent

Telefon

031- 368 36 57

Ida Rådegård

Föräldraledig

Johan Thörnqvist

Arkeolog, fil. master

Telefon

031-368 32 39

Katharina Wänseth

Intendent Bildsamlingen

Telefon

031-368 36 63

Anna Adrian

Konservator

Telefon

031-368 36 51

Fredrik Lindström

Magasinstekniker

Telefon

031-368 36 40

Else-Britt Filipsson

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 39

Solveig Gustafsson

Museiassistent

Telefon

031-368 36 18

Pernilla Karlsson

Bibliotekarie

Telefon

031-368 36 45

Gunilla Andersson

Konservator

Telefon

031-368 36 35

Anna Billing Wetterlundh

Konservator

Telefon

031-368 31 65

Manne Wernemyr

Arkivarie

Telefon

031-368 36 38

Jessica Lindewall

Konservator

Telefon

031-368 36 07

Christian Thorén

Intendent

Telefon

031-368 36 58

Marie Nyberg

Intendent

Telefon

031-368 36 26

Åsa Engström

Intendent

Telefon

031-368 36 42

Helena Joelsson Ekström

Chef Utställningar

Telefon

031-368 36 76

Caroline Mårtensson

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 29

Maja Björk Lindahl

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 15

Niklas Rahm

Teknisk producent Snickeri

Telefon

031-368 36 62

Sandra Eyton

Grafisk formgivare

Telefon

031-368 36 49

Pär Bengtsson

Teknisk producent

Telefon

031-368 36 70

Pernilla Elmtén

Producent & formgivare

Telefon

031-368 36 28

Pontus Forslund

Chef Administration & fastighet

Telefon

031-368 36 61

Andreas Utter

Fastighets- och säkerhetssamordnare

Telefon

031-368 36 05

Jan-Erik Karlsson

Vaktmästare

Telefon

031-368 36 69

Glen Ulysses

Museiassistent

Telefon

031-368 32 17

Ivan Hagstig

Konferenssamordnare

Telefon

031-368 36 73

Hans Klang

Vaktmästare

Telefon

031-368 36 17

Erika Jara

Lokalvårdare

Telefon

031-368 36 68

Mirta Johansson

Administratör

Telefon

031- 368 36 08

Mats Bergstrand

Ekonom

Telefon

031-368 36 02

Karl Arvidsson

Chef Publika möten

Telefon

031-368 32 68

Claudia Aranda Reyes (Tjänsteledig)

Museivärd

Telefon

031-368 36 54

Madelene Holm

Butikssamordnare Museibutiken

Telefon

031-368 35 77

Angelina Bozin

Museivärd

Telefon

031-368 36 79

Johanna Holst Palmborg

Programansvarig

Telefon

031-368 36 53

Emilie Zachrisson

Pedagog

Telefon

031-368 36 19

Håkan Strömberg

Pedagog

Telefon

031-368 36 23

Pernilla Andersson

Butiksföreståndare Museibutiken

Telefon

031-368 36 33

Samira Axfjord

Museivärd

Telefon

031-368 36 24

Mari Wickerts

Pedagog

Telefon

031-368 36 64

Daniel Gillberg

Projektledare Lilla Änggården

Telefon

031- 368 36 22

Daniel Finnholm

Pedagog

Telefon

031-368 36 46

Robert Sunesson

Museivärd

Telefon

031-368 36 65

Gustav Larsson (f.d Magnarsson)

Museivärd

Telefon

031-368 36 52

Joel Wolter

Chef Kommunikation och marknad

Telefon

031-368 35 37

Isa Andersson

Kommunikatör & pressansvarig

Telefon

031- 368 31 60

Marie Wettmark

Kommunikatör & webbansvarig

Telefon

031-368 36 06

Lucia Escarate Magallanes

Kommunikatör digitala medier

Telefon

031-368 36 27