Kontakta oss

Personal

Carina Sjöholm

Museichef

Telefon

031- 368 36 41

Pontus Forslund

Chef Administration & utveckling

Telefon

031-368 36 61

Dennis Axelsson

Chef Stadsutveckling

Telefon

031-368 36 09

Charlotta Dohlvik

Chef Samlingar

Telefon

031-368 35 72

Helena Joelsson Ekström

Chef Utställningar

Telefon

031-368 36 76

Karl Arvidsson

Chef Publika möten

Telefon

031-368 32 68

Pontus Forslund

Chef Administration & utveckling

Telefon

031-368 36 61

Andreas Utter

Fastighets- och säkerhetssamordnare

Telefon

031-368 36 05

Erika Jara

Lokalvårdare

Telefon

031-368 36 68

Jan-Erik Karlsson

Vaktmästare

Telefon

031-368 36 69

Glen Ulysses

Museiassistent

Telefon

031-368 32 17

Hans Klang

Vaktmästare

Telefon

031-368 36 17

Mats Bergstrand

Ekonom

Telefon

031-368 36 02

Mirta Johansson

Administratör

Telefon

031- 368 36 08

Dennis Axelsson

Chef Stadsutveckling

Telefon

031-368 36 09

Anette Lindgren

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 32

Else-Britt Filipsson

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 39

Johanna Engman

Utvecklingsledare

Telefon

031-368 36 81

Johan Thörnqvist

Arkeolog, fil. master

Telefon

031-368 32 39

Kristian Jonsson

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 32 43

Karin Nordström

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 13

Karolina Kegel

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 20

Lars Jonsson

Arkitekturkonsulent

Telefon

031- 368 32 75

Maja Lindman

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 34

Sanja Peter

Bebyggelseantikvarie / Göteborgs namnberedning

Telefon

031-368 36 12

Tara Gullbrand

Antikvarie, historisk arkeologi

Telefon

031-368 36 16

Tom Wennberg

Antikvarie / historisk arkeologi

Telefon

031-368 36 11

Ulf Ragnesten

Fil.dr. / arkeolog

Telefon

031-368 36 14

Vanja Larberg

Utvecklingsledare

Telefon

031-368 36 03

Ylva Berglund

Intendent

Telefon

031-368 36 74

Charlotta Dohlvik

Chef Samlingar

Telefon

031-368 35 72

Anna Adrian

Konservator

Telefon

031-368 36 51

Else-Britt Filipsson

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 39

Johan Thörnqvist

Arkeolog, fil. master

Telefon

031-368 32 39

Marie Henriksson

Intendent

Telefon

031-368 36 57

Manne Wernemyr

Arkivarie

Telefon

031-368 36 38

Anna Billing Wetterlundh

Konservator

Telefon

031-368 31 65

Marie Nyberg

Intendent

Telefon

031-368 36 26

Christian Thorén

Intendent

Telefon

031-368 36 58

Katharina Wänseth

Intendent Bildsamlingen

Telefon

031-368 36 63

Gunilla Andersson

Konservator

Telefon

031-368 36 35

Jessica Lindewall

Konservator

Telefon

031-368 36 07

Pernilla Karlsson

Bibliotekarie

Telefon

031-368 36 45

Marie Hellervik

Intendent

Telefon

031-368 36 37

Åsa Engström

Intendent

Telefon

031-368 36 42

Fredrik Lindström

Magasinstekniker

Telefon

031-368 36 40

Helena Joelsson Ekström

Chef Utställningar

Telefon

031-368 36 76

Caroline Mårtensson

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 29

Maja Björk Lindahl

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 15

Niklas Rahm

Teknisk producent Snickeri

Telefon

031-368 36 62

Sandra Eyton

Grafisk formgivare

Telefon

031-368 36 49

Pernilla Elmtén

Producent & formgivare

Telefon

031-368 36 28

Pär Bengtsson

Teknisk producent

Telefon

031-368 36 70

Karl Arvidsson

Chef Publika möten

Telefon

031-368 32 68

Ivan Hagstig

Konferenssamordnare

Telefon

031-368 36 73

Angelina Bozin

Museivärd/Butiksbiträde

Telefon

031-368 36 79

Claudia Aranda Reyes Tj. ledig

Museivärd

Telefon

031-368 36 54

Daniel Finnholm

Pedagog

Telefon

031-368 36 46

Daniel Gillberg

Projektledare Lilla Änggården

Telefon

031- 368 36 22

Emilie Zachrisson

Pedagog

Telefon

031-368 36 19

Gustav Larsson

Museivärd

Telefon

031-368 36 52

Håkan Strömberg

Pedagog

Telefon

031-368 36 23

Johanna Holst Palmborg

Programansvarig

Telefon

031-368 36 53

Madelene Holm

Butikssamordnare Museibutiken

Telefon

031-368 35 77

Mari Wickerts

Pedagog

Telefon

031-368 36 64

Samira Axfjord

Museivärd

Telefon

031-368 36 24

Pernilla Andersson

Butiksföreståndare Museibutiken

Telefon

031-368 36 33

Robert Sunesson

Museivärd

Telefon

031-368 36 65

Joel Wolter

Chef Kommunikation och marknad

Telefon

031-368 35 37

Lucia Escarate

Kommunikatör

Telefon

031-368 36 27

Marie Wettmark

Kommunikatör

Telefon

031- 368 36 06

Isa Andersson

Kommunikatör & pressansvarig

Telefon

031- 368 31 60