GÖTEBORG I NÖD OCH LUST

Göteborgs stadsmuseum är den plats där hela staden skildras och där mångfalden av människor och berättelser ryms. Vi är en öppen mötesplats för upplevelser, där engagemang för staden och världen väcks. Vi står upp för kunskap, tillgänglighet, dialog, öppenhet och transparens i en tid när vetenskaplig kunskap och demokratiska värden ifrågasätts. Vi erbjuder historiska världar att kliva in i, kunskap att upptäcka och möten som för människor närmare varandra. Vi skildrar en stad i ständig rörelse- igår, idag och imorgon.

Museet - en del av Kulturförvaltningen

Göteborgs Stads kulturförvaltning utgörs av tre olika avdelningar. I avdelningen "Museer och konsthall" finns Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs konstmuseum och Göteborgs konsthall.

Stadsmuseet har två filialer: Lilla Änggården som har öppet sommartid och museilägenheterna Hem i Haga med visningar året om.  Museet har också en shop, Museibutiken, och bedriver även konferensverksamhet under vinjetten ”Hyr in dig i historien”. Kaféet och restaurangen, Restaurang Hamngatan, hyrs ut till extern part.

Utställningar och program

I museet berättar våra basutställningar om Göteborg och Västsveriges historia som spänner över cirka 12 000 år.  Museet visar också tillfälliga utställningar på aktuella ämnen. Ett Barnens museum finns också som vänder sig till barn och deras vuxna.

Vi har en omfattande programverksamhet med föredrag, stadsvandringar, debatter, barnaktiviteter och visningar året om. Det mesta ingår i årsbiljetten till museet. Vi tar också emot cirka 600 skolklasser och grupper varje år i vårt skolprogram.

arkiv och samlingar för alla

Genom att hålla Faktarummet öppet och gratis att besöka tillgängliggör vi museets arkiv och samlingar för alla. Du når också Faktarummet och de olika sökdatabaserna här på hemsidan.

Museets samlingar är en av Sveriges äldsta och mest omfattande kulturhistoriska samlingar med närmare en miljon föremål, cirka två miljoner bilder och cirka två miljoner arkivalier. Vi har också ett bibliotek med 100 000 band.  Museets samlingar finns i magasin på Polstjärnegatan på Hisingen i Göteborg.

Stadsutvecklingsenheten

I Göteborg är Stadsutvecklingsenheten på museet en remissinstans för frågor som handlar om stadsplanering och kulturmiljö och tar en aktiv del i stadens planeringsprocesser för stadsutveckling.

Samverkan i flera projekt

Som museum samarbetar vi aktivt och nära med andra institutioner och deltar i olika nationella och internationella forskningsprojekt om bland annat stadsutveckling, pedagogik och kulturarv.