Bli forn-
lämningsfadder

För närvarande finns 50 fornlämningsfaddrar i Göteborgs kommun. Tillsammans sköter vi om 128 fornlämningar. Men det går att bli många fler.

Att vara fornlämningsfadder innebär att man har uppsikt över en fornlämning i kommunen som man känner speciellt för. Det kan vara en milsten, skålgrop, gravhög, stenröse, fångstgrop, en stenåldersboplats eller något annat spännande. Du väljer!

Detta gör en fadder

Som fornlämningsfadder ser du till att ingen skadar fornminnet, håller det rent från skräp och klipper sly så att det inte växer igen runt om. Du blir också en del av en gemenskap där du bjuds in på träffar och kommer i kontakt med andra som är intresserade av kulturminnesvård, arkeologi och historia.

Så blir du fadder

Välj ut en fornlämning som du vill sköta om, kontakta sedan arkeolog Ulf Ragnesten på Göteborgs stadsmuseum som antecknar att just du sköter om en viss fornlämning. Du frågar sedan markägaren om det är något hinder att du klipper sly eller tar bort ris och buskar så att platsen syns bättre. För det mesta är det Göteborgs kommun som är markägare, men det kan också vara privata ägare. En gång om året får du svara på ett rapportmail från Stadsmuseet om din fornlämningen.

Fadderträffar på Stadsmuseet

En gång om året träffas fornlämningsfaddrarna på Stadsmuseet i en fadderträff. Då presenterar vi årets fadderarbete och så blir det program i form av föredrag, visning av en utställning eller annan aktivitet och så bjuder vi på fika. Även du som ännu inte är fadder men är nyfiken på vad det innebär är varmt välkommen. Nästa träff sker 2018.

Lästips om fornminnesvård

Är du intresserad av fornlämningar och fornminnesvård och vill läsa mer om detta ämne rekommenderar vi boken Handbok i fornminnesvård av Robert Danielsson. (Riksantikvarieämbetet 2006)

Kontakt
Ulf Ragnesten, arkeolog och ansvarig för Fornlämningsfaddrarna i Göteborg
031-368 36 14
ulf.ragnesten@kultur.goteborg.se