Faktarummet

Vårt Faktarum ligger beläget på museets översta plan. Faktarummet är gratis att besöka men kräver en förbokning innan besök. Vid bokat besök finns personal som hjälper dig att ta fram material ur museets arkiv och bibliotek.

Boka tid ej möjligt just nu

På grund av situationen med Corona/Covid-19 tar vi inte emot inte forskarbesök till Faktarum eller arkiv. Beslutet gäller till vidare och kommer upphävas när situationen ändras. Du kan fortfarande kontakta Faktarummets infolåda faktarum.stadsmuseum@kultur.goteborg.se om du har frågor om Stadsmuseets samlingar så som föremål, arkiv och bilder.

E-post: faktarum.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

BEGRÄNSAD VERKSAMHET

På grund av omfattande förberedelser inför flytt till nya magasin kommer vi från april 2021 ha begränsad förmåga att svara på externa förfrågningar och bistå forskare med material. Tack för förståelse!

Beställa bilder