Artikel

Kolerautbrott räddade kvar
liseberg i släkten

Spår av glädje och tragedier

1834 bröt en koleraepidemi ut i Göteborg. Den skulle kräva var tionde göteborgares liv och fick staden i stort sett att stå stilla. I skuggan av sjukdomen utspelade sig andra personliga tragedier och glädjeämnen – som lämnat spår efter sig på Göteborgs stadsmuseum.

Den handlar om familjen Nonnen. Liseberg var deras lantställe, så var och en av våra besökare har varit hemma hos dem.

I Göteborgs stadsmuseums samlingar finns mängder av föremål som berättar historier om människorna som levt i staden och deras öden. Marie Hellervik är intendent på Stadsmuseets samlingar. Just nu förbereder hon en kommande utställning. Museet är fullt av historier som berör. En av dem handlar om en inflytelserik familj som gjort stort intryck på henne.

– Den handlar om familjen Nonnen. Liseberg var deras lantställe, så var och en av våra besökare har varit hemma hos dem, säger hon.

Marie Hellervik visar upp några av familjens ägodelar som finns i museets samlingar. Här finns bland annat ett porträtt av Fanny Nonnen, ett av alla barnen i familjen Nonnen, två kaffekoppar som tillhört John Nonnen och Emily Nonnens sybord som hon även målat dekoren på.

Två koppar som tillhört John Nonnen från museets samlingar.

Brev och dagböcker med fängslande historier

Men det är framför allt berättelsen om familjen som fångat Maries intresse. Hon har läst familjens brev och dagboksanteckningar. I dessa ryms många fängslande historier: förmögenheter som skapas och går förlorade, barn som skickas utomlands för att få ett bättre liv, olycklig kärlek och en kvinna som trotsar konventionerna genom att amma sitt barn. Flera av berättelserna utspelar sig på platser som än är välkända för varje göteborgare: Sockerbruket men framför allt Liseberg. En utspelar sig mitt under pågående kolerautbrott.

– Det är en liten solskenshistoria mitt i eländet som ligger mig varmt om hjärtat, säger Marie Hellervik.

Liseberg var nära att gå familjen ut händerna, men räddningen kom från oväntat håll: kolerautbrottet som drabbade staden 1834. Lantgodset skulle säljas på exekutiv auktion men på grund av koleran blev det tvärstopp i staden. Det kom nästan ingen till auktionen och på så sätt kunde familjen köpa tillbaka Liseberg.

Läs mer

Är du nyfiken på att veta mer om familjen Nonnen? Läs mer i boken ”Systrarna på Liseberg” av Emily Nonnen.