Filmtajm

Göteborgs historia

2021 fyller Göteborg 400 år. Stadsmuseets pedagog Daniel Finnholm tar tillsammans med kollegan och
historikern Håkan Strömberg sig an uppdraget att redovisa 400 års historia på 20 minuter (nästan)! Under tio avsnitt
får vi följa med på en resa från dåtid till nutid och slutligen framtid.

1, Staden grundas.

2. Den perfekta staden

3. Stadens murar

4. Kaparna

5. Ostindiska kompaniet

6. Industristaden

7. Emigrationen

8. Varvsstaden

9. Den växande staden

10. Nutid-framtid