Filmtajm

Göteborgs historia

Stadsmuseets pedagog Daniel Finnholm tar tillsammans med kollegan och
historikern Håkan Strömberg sig an uppdraget att redovisa 400 års historia på 20 minuter (nästan)! Under tio avsnitt
får vi följa med på en resa från dåtid till nutid och slutligen framtid.

Film & klipp: Gustav Larsson, Göteborgs stadsmuseum.

1, Staden grundas.

2. Den perfekta staden

3. Stadens murar

4. Kaparna

5. Ostindiska kompaniet

6. Industristaden

7. Emigrationen

8. Varvsstaden

9. Den växande staden

10. Nutid-framtid