Alla är välkomna!

Tillgänglighet

Med fokus på tillgänglighet

Göteborgs stadsmuseum vill vara ett tillgängligt museum för alla. Här kan du läsa mer om olika anpassningar.

Göteborgs stadsmuseum är ett kvarter stort och tre våningar högt. Det finns en karta över museet att hämta i museets reception. Där finns även museets värdar som kan visa vägen runt i museet. Hela museet nås med hiss.

Tillgänglighetsdatabasen

Göteborgs stadsmuseum finns i Tillgänglighetsdatabasen.

På entréplan ligger kafé, restaurang och Museibutik. Museets reception hittar du på plan 0, en trappa ner innanför entrén. Där möts du av museets värdar som gärna tipsar om vad du kan se och göra i museet.

På plan 2 finns basutställningar om Göteborgs historia. På plan 3 finns utställningar som visas kortare tid och Barnens museum. Här finns också Faktarummet och biblioteket. Faktarummet är gratis att besöka och har personal som hjälper dig att ta fram bilder, arkivmaterial och information om Göteborg.

Toaletter finns i receptionen och på varje våningsplan.Garderober finns i receptionen.Skötrum finns vid receptionen och på plan 3 vid Barnens museum.

Lokaler

Alla utställningar kan nås med hiss. Högre trösklar har ramper, några lägre trösklar saknar detta. I entrén finns en tillgänglighetsanpassad toalett samt en rullstol till utlåning. Scenen i foajén har ramp. Det finns blindskrift utanför alla toaletter och i hissarna. Den stora hörsalen i museet, Wallenstamsalen, har hörslinga. Övriga lokaler saknar hörslinga. Du kan självklart ta med din assistanshund till oss!

Foajé och reception

Plankarta över huset på svenska och engelska.
En blisskarta.
Möjlighet till teckenspråkstolkning via uppringd teckenspråkstolk.

Utställningen Göteborgs födelse

Utställningstexterna finns tillgängliga i ett punktskriftshäfte och en audioguide finns att låna i receptionen. Kontakta receptionen dagen före besöket, om ni önskar låna en milestone (audioguide) med syntolkning.

Utställningen Värdefullt

Utställningstexter, fördjupningar, föremål och filmer finns i appen ”Värdefullt”. I appen finns även möjlighet att lyssna på texterna och göra val som teckenspråk, engelska eller lättläst svenska. Det går självklart bra att använda de stationära skärmarna som finns i utställningen.

Bild på kompendium med punktskrift.

Bild på kompendium med punktskrift.

I utställningen Urbanum finns texterna som brailleskrift.

Tillgänglighet i Urbanum

Filmerna i bion i utställningen Urbanum har svensk undertext, är teckenspråkstolkade och syntolkade. Utställningstexterna finns som brailleskrift. Fråga personalen i recpetionen.Urbanum kan nås via hiss.

Funktek

Läs mer om projektet Funktek och Stadsmuseets arbete med tillgänglighet här.

Frågor

Har du frågor som om tillgängligheten i museet kan du också kontakta värdarna i museets reception:
031-368 36 00.
E-post: stadsmuseum@kultur.goteborg.se