Sven Grén Broberg


1878–1973

Sven var den äldsta sonen till Fanny Grén Broberg och Carl Broberg. Han växte upp på Stora Änggården. Gården var en arbetsplats med tjänstefolk, odlingar och djur. När gården såldes 1892 flyttade familjen till Västra Hamngatan 13 i Göteborg. Sven var intresserad av litteratur och han utbildade sig vid Göteborgs Universitet. Sven disputerade 1913 med en avhandling om isländska sagor. Han arbetade vid Göteborgs stadsbibliotek och blev förste bibliotekarie år 1930. Sven var också intresserad av musik. Han tog organistexamen 1901 för Elfrida André, Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist.

Sven bodde hela sitt liv i Göteborg, han gifte sig inte och fick heller inga barn. Han levde med sin mor till hennes död 1933. Efter detta flyttade han och hans lillebror Carl upp till Lilla Änggården. Sven och Carl donerade tillsammans Lilla Änggården till Göteborgs Stad på 1960-talet, med sin syster Emmys tillstånd.