Fanny Grén Broberg


1845–1933

Fanny var den äldsta dottern till Arvid och Jeanna Grén. Hon och henne syster Betty växte upp i Göteborg under mitten av 1800-talet. Dom förlorade tre syskon under sin uppväxt. Fanny studerade vid konsthögskolan Valand. Hon skulle aldrig bli konstnär men bildning var ett måste i överklassen på 1800-talet. Tanken var att kvinnor skulle bli ”lagom” smarta, gifta sig och få barn. Fanny var inte bra på att vara lagom. Hon gifte sig med en Carl Broberg men behöll sitt flicknamn Grén. Dom fick tre barn tillsammans. Fanny ärvde Stora och Lilla Änggården och det var hon som bestämde gårdarnas framtid.

Stora Änggården såldes till Göteborgs Stad år 1892. Nu ligger bland annat Sahlgrenska sjukhuset och Botaniska trädgården där. Fanny behöll Lilla Änggården och där hade hon hand om ekonomin. Fanny var engagerad i Sveriges första flickskola, Fruntimmersföreningens flickskola. Hon var skolans första kvinnliga sekreterare. I slutet av sitt liv och fram till sin död var hon skolans ordförande.