Emmy Grén Broberg


1883–1974

Emmy var yngsta barnet till Fanny Grén Broberg och Carl Broberg. Hon växte upp på Stora Änggården och senare på Västra hamngatan 13. På sommaren bodde Emmy på Lilla Änggården och där väcktes hennes intresse för äventyr och naturen. Tanken var att Emmy skulle bilda sig lagom mycket, gifta sig och få barn, precis som sin mor. Men hon valde istället att flytta till Stockholm där hon utbildade sig till gymnastikdirektör.

Hon fick jobb på Wallinska skolan. Där lärde Emmy känna Esther Laurell och Signe Hammarsten. Dom övertalades av tre elever att bilda Sverige första flickscoutkår år 1911.Emmy arbetade på Wallinska skolan fram till 1921. Vi saknar idag kunskap om vad hon gjorde efter det. Men hon flyttade aldrig tillbaka till Göteborg, utan levde i Stockholm fram till sin död 1974. Förhoppningen är att hitta mer om hennes engagemang och liv i vårt fortsatta grävande i Lilla Änggårdens historia.