föreläsningsserie

queer onsdag

I föreläsningsserien Queer onsdag lyfter vi queera frågor ur ett kulturhistoriskt perspektiv eller kulturhistoriska frågor ur queera perspektiv.
Under våren kör Queer Onsdag enbart digitalt. Vi bjuder på filmade föredrag under tema ”Queer konst” och ”400 år av olagliga relationer”.

400 år av olagliga relationer

Hur såg lagarna kring sexualitet ut när Göteborg grundades? Och var går det egentligen att hitta historisk information om samkönade relationer mellan män?

Se alla delar här

Queer konst

I fem delar berättar Freja Holmberg, intendent på Konstmuseet, om konstverk från 1600-talet och framåt som kan tolkas som queera med dagens ögon.

Se alla delar här