museet och pandemin

Vilken funktion fyller museerna när Göteborg (och världen) befinner sig i kris?

Hur kan en kommunal verksamhet som Göteborgs stadsmuseum dokumentera det som händer för framtiden? Museichef Carina Sjöholm och Vanja Larberg, utvecklingsledare, berättar om museets arbete under corona-pandemin och varför göteborgarnas berättelser ska sparas för framtiden.