Aktivitet

Lilla Änggårdslördag

Passerat tillfälle
Lör 16 september 2023
11:00 – 15:00
Lilla Änggården
Ingår i entrébiljett

Skördetid i nya odlingen

Välkommen till Lilla Änggården där vi tillsammans utforskar platsens gröna historia och framtid. Under dagen får du lära dig mer om odling och om hur Lilla Änggården är och har varit en del av stadsnära matproduktion. Vi får också besök av pomologen Thomas Andersson från Eko Natura som hjälper dig att sortbestämma dina äpplen. Ta med minst 4–5 välutvecklade, helst solbelysta äpplen av varje sort. Dessutom kan barn följa med på en vandring genom den gamla parken för att träffa på Lilla Änggårdens Skogsväsen!

Det kommer tyvärr inte finns någon kaffeservering på plats men ta gärna med ditt eget fika!

Dagsprogram

11.00–15.00 Sortbestämning av äpplen
Pomolog Thomas Andersson från Eko Natura gör sortbestämningar av dina äpplen under dagen. För sortbestämning, ta med 4-5 välutvecklade och solbelysta äpplen.Thomas Andersson är utbildad biolog med fil. licentiatexamen i systematisk botanik med växtekologisk inriktning. Sedan början av 1980-talet knuten till Botaniska institutionen/Inst. för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet

11.00–11.45 Byrån för glömda saker
Följ med på en vandring för barn där fiktion och historia blandas samman med musik och sagor. Tillsammans går vi till ett speciellt ställe i skogen för att för att träffa det 400 år gamla Skogsväsendet och tillsammans fira slutet av sommaren och alla varelser som kallar Lilla Änggården sitt hem.

11.30 och 13.00 Lilla Änggårdens nya odling
Bekanta dig med Lilla Änggårdens nya odling tillsammans med stadsbonden Tomas Nilsson. Kom och hör mer om de metoder och verktyg som kommer att användas. Passa även på att ställa frågor kring odling och hur du själv kan göra för att få det gröna att växa.

12.00–13.00 och 13.30–14.30 Grönt Jubileum
Följ med på en visning av familjens Gren Brobergs hus och trädgården. Du får höra mer om familjen och trädgårdens historia samt om den nya odlingen som växer fram just nu. Visningen tar ca 60 minuter. Aktiviteterna förbokas genom att ringa till museets reception på tel. 031-368 36 00.

Praktisk info

Begränsat antal platser till visningarna. Förboka din plats i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Visningarna ingår i entrébiljetten till museet. Samling på Lilla Änggårdens gårdsplan.

Tillgänglighet

Begränsad fysisk framkomlighet, trappor, trösklar och trånga utrymmen förekommer.

Det finns inga kommande aktiviteter