Faktarummet

Du hittar oss på museets översta plan. Faktarummet är gratis att besöka och här finns personal som hjälper dig att ta fram material ur museets arkiv och bibliotek. Här kan du också beställa bilder. Information och priser hittar du här.

ÖPPET
Tisdag-fredag 13.00-17.00
Onsdagar öppet till 20.00

KONTAKTA FAKTARUMMET
031-368 36 50 (endast under Faktarummets öppettider)
stadsmuseum@kultur.goteborg.se