Samlingar & arkiv

I museets samlingar finns mängder av minnen och föremål ur historien bevarade. Här finns foton, brev, möbler, dagböcker, arkeologiska fynd, tidningsklipp och ritningar, bilar, kläder och mycket annat. Sammantaget innehåller samlingarna över närmare 1 miljon föremål och spänner över 12 000 år av historia.

Sök efter föremål och fotografier i vår databas Carlotta
Söker du efter böcker och litteratur ska du besöka vår bibliotekskatalog

Faktarummet

Faktarummet finns på plan 3 i museet, adress Norra Hamngatan 12. Faktarummet är gratis att besöka och här finns personal som hjälper dig att ta fram material ur museets arkiv och bibliotek. Här kan du också beställa bilder. Information och priser hittar du här!

Våra olika samlingar

Arkeologi
De arkeologiska samlingarna speglar västsvensk förhistoria med tonvikt på stenålder. Museet har även en stor mängd litteratur och arkivhandlingar på området. 

Kulturhistoria
De historiska samlingarna innehåller många intressanta föremål: dräkter, hantverk, musikinstrument, möbler och ostindiskt porslin är några av specialiteterna.

Industrihistoria
I de industrihistoriska samlingarna finns föremål från stadens industrier. Här finns också norra Europas största och mest kompletta datorsamling.

Teater
Teatersamlingarna innehåller material från teatrarna i Göteborg - pjäsmanuskript, programblad, affischer, fotografier, skisser, teaterkostymer och scenmodeller, liksom en stor samling litteratur om teater, dans och scenkonst i övrigt.

Skola
Skolsamlingarna innehåller föremål från stadens skolor: läroböcker, bänkar, skolplanscher, matematiska hjälpmedel, modeller och teknisk apparatur och ett och annat skelett har sparats. Mer om skolsamlingarna går att läsa på www.skolmuseet.se

Besöka samlingarna

Samlingarna ligger på Polstjärnegatan 8b i Lundby på Hisingen. Här finns också ateljéerna där föremålen tas om hand. För att besöka samlingarna behöver du boka tid, kontakta Christian Thorén, Intendent på christian.thoren@kultur.goteborg.se

Faktarummet

Tisdagar–fredagar 13.00–17.00

Onsdagar öppet till 20.00 

Stängt 20 juni - 21 augusti

031-368 36 50

Arkivet, Polstjärnan

031-368 36 31

Bildbeställningar

031-368 36 63

Arkeologiska arkivet

031-368 36 42
 

Biblioteket

031-368 36 45

Vad tycker du om oss?

Har du någon synpunkt du vill framföra angående ditt besök hos oss? Skicka din fråga eller synpunkt till oss i formuläret nedanför.

Skicka gärna med en bild på föremålet.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png bmp jpeg.
Visa min fråga på hemsidan

Bloggers

Anna Adrian

Konservator

Anna Setterby Angefred

Kommunikatör / Information Officer

Göteborgs stadsmuseum

Håkan Strömberg

Pedagog

Isa Andersson

Föräldraledig

Maja Björk Lindahl

Utställningsproducent

Marie Hellervik

Enhetschef (tf)

Marie Wettmark

Kommunikatör / Information Officer

Tom Wennberg

Antikvarie / historisk arkeologi

Ulf Ragnesten

Fil.dr. / arkeolog

Besvarar frågor om arkeologiska undersökningar och föremål, rapporter, fornlämningar och fornlämningsfaddrar. Kontaktperson för museets forskningsprojekt i Skändla.

Ylva Berglund

Intendent / Samordnare Urbanum rum för staden

Sök i samlingarna

Carlotta

Sök i Carlotta Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatas

Nyfiken på Göteborgs historia och museets samlingar? I Carlotta hittar du allt ifrån grävningsfynd, konsthantverk, möbler, datorer och scenmodeller till skolböcker. 

Biblioteksdatabasen

Sök efter litteratur i biblioteksdatabasen

Här hittar du litteratur om staden Göteborg: arkeologi, kulturhistoria, teater och scenkonst, industrihistoria, militärhistoria, skola, Ostindiska kompaniet och om en rad andra kulturhistoriska områden.