2400

Svenska dollar

Förr var bra mynt med hög andel ädelmetall sällsynta. Ett mynt med gott rykte kunde därför bli ett internationellt varumärke. I Joachimsthal i Böhmen, i nuvarande Tjeckien, fanns en gruva med silver av hög kvalitet. Där slogs 1518 ett silverrikt mynt som fick heta joakimsthaler, snart förkortat till thaler eller taler. Det var ett så bra mynt att det spred sig, och blev den reichstaler (riksdaler) som användes i hela det tysk-romerska riket fram till 1800-talet.Utan att de på något annat sätt hängde ihop med joakimsthalern dök det upp mynt med liknande namn i land efter land. Sverige fick riksdalern på 1500-talet. Den användes ända till 1873, då vi fick kronor och ören. När USA blev självständigt 1783 fick det nya landets nya valuta sitt namn direkt från taler, vilket på engelska blev dollar.

Teckenspråk: Svenska dollar

2401

Silverdaler

Se mer

2402

Svartsjö­daler

Se mer

2403

Silverdaler med kunga­kronan

Se mer