2401

Silverdaler

Runda silvermynt, värda 1 daler. De är tillverkade mellan 1534 och 1559. På framsidan syns Gustav Vasa. Han håller oftast i ett svärd. Mynten är cirka 4 cm i diameter och väger strax under 30 gram.

GMK:347, GMK:356, GMK:357,GMK:358, GMK:359

GMK:347

GMK:356

GMK:357

GMK:358

GMK:359