2403

Silverdaler med kungakronan

Runt silvermynt värt 1 daler. På framsidan syns Erik XIV med krona, rustning, svärd och riksäpple. Kronan som är med på bilden är den kungakrona som fortfarande är Sveriges krona. Det är världens äldsta som fortfarande är i bruk. Kungen bär inte kronan på huvudet längre, men kronan var med under ceremonierna när dagens kung, Carl XVI Gustaf, tillträdde som kung och när han gifte sig på 1970-talet. Både myntet och kronan är från 1561.

GMK:2126, GMK:2127

GMK:2126

GMK:2127