3100

Vad är pengar värda?

Den ursprungliga idén, att pengar skulle vara värda lika mycket i metall som det står på dem, försvann nästan från början. Men tanken att pengarna åtminstone skulle motsvara en viss mängd ädla metaller, som helst ska finnas i statens kassavalv, levde kvar in på 1900-talet. I Sverige skulle staten ha en reserv som var lika mycket värd som alla pengar som fanns ute. Den som ville, skulle när som helst kunna få sina sedlar inväxlade i guld. Detta kallades guldmyntfot. I Sverige övergavs guldmyntfoten 1931. Sedan dess kan vi inte lösa in våra pengar mot guld, även om det faktiskt stod så på femkronorssedlarna ända fram till 1952. Idag finns det inte längre någon koppling mellan ädla metaller och pengars värde. I västvärlden har även kopplingen mellan pengars värde och fysiska mynt och sedlar börjat försvinna.

Teckenspråk: Vad är pengar värda?

31301

femkronors­sedel

Bild kommer.

Se mer