2701

Transportsedel

GMK:2156

Ett gulnat papper, cirka 20 x 15 cm. På den övre halvan finns två stora runda, präglade sigill. Det ena med Riksbankens bild och orden ”Härav styrka och säkerhet” på latin. Det andra med Sveriges riksvapen. Under sigillen står text i gammaldags stil. På 1700-talssvenska står det att den som äger sedeln har satt in 9 daler kopparmynt, att den ska gälla ”i varje hand (sedeln) finnes” och om ägaren visar upp den ska banken betala. Texten finns också sammanfattat på finska.

Bredvid det står en mindre varningstext som med modern stavning lyder: ”Den som denna sedel efterapar skall varda hängd, men den som bevisligen upptäcker efteraparen skall få fyrtiotusen daler Kopparmynts belöning enligt Kungl.Maj:ts Nådiga Kungörelse av den 20 december 1754.”Sedeln är signerad i Stockholm den 17 maj 1760.

GMK:2156

GMK:2156