2700

Transportsedlar

GMK:2156

En del av 1600-talets mynt var stora och tunga och kunde väga upp till 20 kilo. Därför började det som senare blev Riksbanken att ge ut så kallade transportsedlar. Den första gavs ut 1701. Istället för att behöva transportera de stora mynten mellan en plats och en annan kunde folk nu sätta in pengar på ett ställe, få en sedel, åka till det andra stället och lösa ut den där. Alla statliga myndigheter som handskades med pengar fungerade som banker. Senare under 1700-talet började transportsedlarna användas som pengar folk emellan. År 1745 gav Riksbanken ut sina första ”riktiga” sedlar. De var inte längre bevis på en insatt summa, utan banken själv garanterade att sedeln gick att lösa in mot riktiga pengar. Dessvärre litade inte folk på dem, så sedlarna sjönk hela tiden i värde jämfört med mynt.

Teckenspråk: Transportsedlar

2701

Transport­sedel

Se mer

2702

Plåtmynt

Se mer