2102

FYRUNGAS SILVERSKATT

1951 upptäcktes en skatt i Fyrunga på Varaslätten i Västergötland. Bonden Bruno Carlsson hade plöjt sin åker och fick se något som glimmade i jorden. Genom åren har silvermynt hittats flera gånger i åkern och här är tio av dem. De är alla från tiden runt år 1000. Sex av mynten är runda, fyra är klippta. De sönderklippta mynten var den tidens sätt att ge växel. Några av dem har Konrad II, en tysk-romersk kejsare, på framsidan. Andra har den biskop, biskop Bernold, som Konrad II utnämnde. Några av mynten kallas Otto-Adelheid-Pfenning, efter Otto III, en annan tysk-romersk kejsare. De yngsta mynten är slagna i Lund omkring år 1050 för den danske kungen Svend Estridsen. Mynten är alla cirka 1,9 cm i diameter. Vikten är från 0,35 gram till 1,52 gram.

GSMA:980015:a:8