Vandra i 1600-talets Göteborg

Sommarens stadsvandringar

Göteborg har alltid varit en stad i förändring. Idag byggs västlänken, på 1600-talet byggdes en hög stadsmur. Följ med på HELT NYA och spännande vandringar som berättar om 1600-talets Göteborg.

Vandringarna är kostnadsfria tack vare finansiellt stöd av Projekt Västlänken, Trafikverket.

Tider, start- och slutplats
Tisdag-fredag mellan 4 juni - 6 september.

11:00-12.00: vandringen startar vid GöteborgsOperans huvudentré och avslutas vid Packhuskajen.
14:00-15.00: vandringen startar vid hörnet av Esperantoplatsen/Surbrunnsgatan och avslutas i Kungsparken.

Anmälningsinformation
Förbokning i museets reception eller per telefon 031 – 368 36 00. Begränsat antal plaster. 

Tillgänglighet
Ljudförstärkande utrustning kommer att användas under stadsvandringarna. Vandringen från Operan till Packhusplatsen sker på plan mark, men kullersten och trottoarkanter kan förekomma. På vandringen från Esperantoplatsen till Kungsparken kan mindre lutningar förekomma. Kullersten och trottoarkanter kan också förekomma.

Program stadsvandringar