Upptäck Göteborg

Upptäck Göteborg är din nya kulturmiljöguide. Den är gjord för att väcka intresse och öka kunskaperna om Göteborg. Och att visa sidorna av Göteborg som har en rik kulturhistoria, samhällsutveckling och bebyggelse i såväl äldre som det modernare Göteborg.

Här lyfts fram karaktärsdrag i bebyggelsen som kan vara både unika som tidstypiska. Du får också en inblick i kunskaperna som finns lagrade i museets databaser och arkiv.

Upptäck Göteborg