Värdefull bebyggelse

Kulturmiljövården har en viktig och unik funktion som en del inom stadsutvecklingen i samarbete med andra förvaltningar. I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar.

Värdefull bebyggelse Del 1 och 2

Göteborgs bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del 1 och 2  finns som Pdf:er längre ned på sidan.

Värdefull bebyggelse - Moderna Göteborg (del 3)

Vilken är den unika karaktären av det moderna Göteborg? För att ta reda på det påbörjades 2010 ett projekt som resulterat i den tredje boken om det moderna Göteborg. Boken handlar om bebyggelsen från 1955 – 1975 och om det samhälle som skapades under rekordåren. En tillhörande webbapplikationen är matad med bokens innehåll och kopplad till Göteborgs stadsmuseums egna databas Carlotta. Sajten uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar i staden! Surfa runt i UPPTÄCK GÖTEBORG!

Moderna planeringsunderlag är ett projekt i samarbete med Stadsbyggnadskontoret med stöd från länsstyrelsen. Projektet var en del i satsningen Moderna Västra Götaland.