Teckenspråkstolkad West Pride

Var är alla bisexuella? 

Bisexuella är den största gruppen i HBTQ-samhället, och samtidigt en av de grupper som syns och hörs minst. Föreläsningen tar avstamp i de historiska processer som lett till att heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet definieras i svensk lagstiftning. Den berör homodominansen i HBTQ-rörelsen, bisexuellas utsatthet för hatbrott och våld i nära relationer, samt några aktuella biteoretiska och bipolitiska frågor. Varför osynliggörs bisexualitet och hur skulle ett synliggörande kunna artikuleras politiskt?

Föredraget hålls av Emmie Särnstedt Gramnaes som är genusvetare och arbetar som föreläsare, forskare och utredare. Hon är specialiserad på HBTQ-frågor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Emmie är även styrelseledamot i RFSL Göteborg. Teckenspråkstolkat.  Fri entré.

Teckenspråkstolkad West Pride
fre 14 jun
Tid: 
15.00
Var: 
Foajéscenen