Fornminnesföreningen

Välbevarade bronsåldersfynd 

Fornminnesföreningen
ons 13 feb
Tid: 
18.00
Var: 
Wallenstamssalen

Sedan 1987 har det i en bäckravin vid gården Hjälpesten i Tanums kommun tillvaratagits en stor mängd mycket välbevarade förhistoriska fynd. Fynden har påträffats löst liggande på botten av bäcken, cirka två meter under omgivande åkermark. Bland annat har en yxa av kronhjortshorn, mejsel av gåsben och flera hundkranier hittats. 

Under sommaren 2018 gjordes den första arkeologiska utgrävningen på platsen. Det var en mindre räddningsgrävning av en skärvstenshög som höll på att erodera ut i bäcken. Skärvstenshögen har nyligen daterats till omkring 1000 f.Kr., dvs bronsålder. Vid utgrävningen hittades keramikskärvor efter stora förrådskrukor, slaktavfall från tamdjur, bearbetat trä och rester från bronsgjutning. Innehållet i skärvstenshögen var så välbevarat att till och med trädens löv fanns kvar!  

Normalt brukar skärvstenshögar och platser för bronsgjutning ligga på väldränerade höjdpartier. Eftersom den här skärvstenshögen var placerad invid en bäck, mitt i en lerig dalgång har undersökningen gjort att vi fått en helt ny syn på var man kan finna sådana aktivitetsplatser från bronsåldern. 

Med Andreas Toreld, Kulturlandskapet.

Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.