Mellanrum

Stad och land i ett ’rurbant’ landskap

Mellanrum
ons 31 okt
Tid: 
17.00-19.00
Var: 
Foajén

Vilka värden ser vi med stad respektive landsbygd och går de att förena? När städer och kommuner växer ger landskapet plats åt bebyggelse, samtidigt som odlingar och andra naturvärden tar mer plats i staden. Våra gäster diskuterar stadens plats i landskapet och landskapets plats i staden ur ett hållbarhetsperspektiv.

Medverkande:
Martin Berg, planeringsledare på Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, samt Unni Liljegren, stadsarkitekt, Kungälvs kommun och Anna Ulvehed, samhällsplanerare, Kungälvs kommun.

Seminarieserie om stadsutveckling. Ett samarbete mellan S2020, Chalmers,
Mistra Urban Futures, Stadsmuseet och Göteborgsregionens kommunalförbund.
Vi bjuder på kaffe och te. Fem onsdagar 17.00–19.00 i museets foajé. Ingen föranmälan krävs.