Tisdagsklubben

Romernas historia 

Tisdagsklubben
tis 9 apr
Tid: 
15.00–16.00
Var: 
Wallenstamssalen

Domino Kai är enhetschef på Romano Center i Väst, en verksamhet inom Göteborgs Stad som arbetar för att stödja den nationella minoriteten romer och romsk inkludering i staden. 

Domino kommer att presentera verksamheten med dess tudelade uppdrag som syftar till att romer ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter och få stöttning till egenmakt. Tillsammans med kunskapshöjande insatser till stadens verksamheter för att skapa förutsättningar till ökad förståelse och kunskap om romsk kultur och nationell minoritetslagstiftning. Vi kommer också få höra om den romska historien, en historia som vittnar om förföljelse och exkludering. Men hur ser situationen ut idag, och vad görs nationellt och på EU-nivå inom den romska frågan? 

Domino Kai har tilldelats Martin Luther King-priset 2019.

Först till kvarn! Hämta ut din biljett i Stadsmuseets reception från kl 10.00 samma dag.

Tisdagsklubben belyser aktuella händelser med en kulturhistorisk koppling och välkomnar en bredd av boende i Göteborg. I samarbete med Folkuniversitetet. Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.