Onsdagsföreläsningar Teckenspråkstolkad

Reclaim the Herstory

Zack flyttade till Uddevalla under slutet av 1800-talet. Hen flydde från motstånd och våld i Varberg för att kunna få leva sitt liv som hen själv ville. I samma vänskapskrets drev Hildur och Maria företag tillsammans i Uddevalla. De bodde i samma lägenhet, de testamenterade till varandra och idag ligger de begravda i samma grav. Tillsammans med ett starkt lokalt kvinnokollektiv drev de kampen om rättigheten att äga sig själva, sina val, sin sexualitet och sin egen röst. Välkomna till en föreläsning om en historia som har osynliggjorts och glömts bort. En historia om mod, jämställdhet och rösträtt. Programpunkten ingår i entrébiljetten.

Föreläsningen ges av Fiffi Myrström, Film- och fotoantikvarie och Jienny Gillerstedt, Utställningsproducent, båda på Bohusläns museum.

I samarbete med Folkuniversitetet. Teckenspråkstolkat. 

Föreläsningen ingår i museets entrébiljett.

Se Facebook-event här.

Onsdagsföreläsningar
I höst börjar Göteborgs stadsmuseum med onsdagsföreläsningar i egen regi! Får du inte nog av våra Tisdagsklubbar eller passar kvällstid kanske bättre? Då tror vi att onsdagsföreläsningarna är något för dig! Under hösten kommer onsdagsföreläsningarna på olika sätt lyfta vår queera historia.

Onsdagsföreläsningar Teckenspråkstolkad
ons 4 dec
Tid: 
18:00
Var: 
Foajéscenen