Teckenspråkstolkad West Pride

Queera djur?

Vi människor utgår ofta från biologisk kunskap om (andra) djur för att förstå oss själva och mänskliga beteenden. Men vi beskriver samtidigt djurens sätt att leva utifrån våra mänskliga begrepp och teorier. I detta cirkelresonemang utgår vi även från en heteronormativ tolkning av naturen. Vad gör det för vår förståelse av djurens liv? Vilken betydelse kan queera perspektiv ha för denna förståelse?

Med utgångspunkt i djurens motstånd mot förutbestämda kategoriseringar och gränser utforskar vi tillsammans dessa frågor. Kan vi förstå djuren på andra, eller rentav olika sätt? Och kan andra djur lära oss att se med nya, mer queera ögon, på både oss själva och andra?

Föredraget hålls av Jens Fahlström, marinbiolog och pedagog på Sjöfartsmuseet Akvariet. Teckenspråkstolkat.  Fri entré.

Teckenspråkstolkad West Pride
ons 12 jun
Tid: 
17.30
Var: 
Foajéscenen