Mellanrum

Hög exploatering och livet mellan husen - Politikerpanel

Mellanrum
ons 24 feb
Tid: 
17.00

I centrala Göteborg planeras stora förtätningsprojekt under de kommande åren. I ett samarrangemang med Centrum för Byggnadskultur lyfts frågor om hur täthet i de nya planerna påverkar möjligheten för ett hållbart stadsliv. Finns det en gräns där andra mål som barnperspektivet och ett jämlikt Göteborg blir lidande? De ledande politikerna i stadens centrala nämnder samtalar om de aktuella förtätningsplanerna.

Medverkande politiker:
Ulf Kamne (MP) ordförande byggnadsnämnden
Jahja Zeqiraj (S) ordförande fastighetsnämnden
Anna Sibinska (MP) ordförande sdn Centrum
Mariya Voyvodova (S) ordförande kulturnämnden
Cecilia Dalman Eek (S) ordförande park och naturnämnden

Först till kvarn!
Wallenstamsalen 17.00.

OBS! Det är högt tryck på kvällens politikerpanel på temat förtätning i centrala Göteborg! Förtursbrickor till samtalet, som äger rum i Wallenstamssalen, delas ut i receptionen. När dessa är slut hänvisar vi övrig publik till museets foajé. Samtalet streamas där på storbildsskärm.