Onsdagsföreläsningar Teckenspråkstolkad

Pesthärd och parad - Göteborgs queera historia

Antihomosexuell hypnos 1906, schåsfest hos bröderna Karlsson 1923, röda bögar i Kungsparken 1977 och lesbisk festival på Avenyn 2003 - Göteborg har en rik historia där lesbiska, bögar, bisexuella och transpersoner tagit plats och krävt sin rätt. Genom exempel ur sina samlingar presenterar Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek - QRAB - Göteborgs queera historia och arbetet med att bevara spår av liv som gömts, dömts och glömts.

I samarbete med Folkuniversitetet. Teckenspråkstolkat.

Se Facebook-event här.

Onsdagsföreläsningar
I höst börjar Göteborgs stadsmuseum med onsdagsföreläsningar i egen regi! Får du inte nog av våra Tisdagsklubbar eller passar kvällstid kanske bättre? Då tror vi att onsdagsföreläsningarna är något för dig! Under hösten kommer onsdagsföreläsningarna på olika sätt lyfta vår queera historia.

Onsdagsföreläsningar Teckenspråkstolkad
ons 2 okt
Tid: 
18:00
Var: 
Foajéscenen