Föreläsningar

Om gravröset i arendal

Föreläsningar
sön 26 aug
Tid: 
11.00–12.00

Hösten 2017 utförde Arkeologerna på Statens Historiska Museum tillsammans med arkeologer på Göteborgs stadsmuseum en stor undersökning av ett gravröse i Arendal, Göteborgs kommun. Sten för sten plockades röset ned. Alltsammans dokumenterades. Sammanlagt avlägsnades 17 000 stenar i olika storlekar. Inne i röset fanns det olika spännande stenkonstruktioner. Längst in fanns rester efter ett gravbål med brända människoben och djurben. Vad hände här egentligen? Vad vet vi?

Röset i Arendal har troligen anlagts någon gång i slutskedet av bronsåldern, för omkring 2500 år sedan. På Arkeologidagen kommer Gisela Ängeby och Ulf Ragnesten att berätta mer om den spännande undersökningen.

Med Ulf Ragnesten, arkeolog Göteborgs stadsmuseum och Gisela Ängeby, arkeolog, Arkeologerna, Statens historiska museum.

Kostnadsfritt inträde till seminariet.