Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad

Miljonprogrammets uppgång och (för)fall 

Tisdagsklubben Teckenspråkstolkad
tis 12 mar
Tid: 
15.00–16.00
Var: 
Wallenstamssalen

De svenska miljonprogramsområdena byggdes för ett halvsekel sedan som modellboende dels för att lösa bostadskrisen och dels för att med hög standard och värdighet realisera ambitiösa planeringsideal. Många, dock långt ifrån alla, dessa bostadsområden får idag stå för allt annat än bilden av det attraktiva boendet. Stigmatiseringen och försämrade levnadsvillkor bland de boende karakteriserar flera av dessa områden. Vissa bostadsområden, flera av dessa i Göteborg, har blivit särskilt omtalade av massmedia i negativa termer. Vi kommer att ta oss igenom denna historiska process utifrån bostads- och planeringspolitiska perspektiv och även reflektera över massmediernas roll. Irene Molina är professor i kulturgeografi. Verksam vid Institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, samt Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala universitet. 

Först till kvarn! Hämta ut din biljett i museets reception från kl 10.00 samma dag.

Stadsmuseet fortsätter att diskutera aktuella samtidsfrågor i relation till vår uppmärksammade fotoutställning ”Jobba, leva, bo – bilder av ett samhälle.” Passa på att ta en tur i utställningen i anslutning till föreläsningen! Här visas hundratals dokumentärbilder av Jens S Jensen från miljonprogrammets Hammarkullen.

Tisdagsklubben belyser aktuella händelser med en kulturhistorisk koppling och välkomnar en bredd av boende i Göteborg. I samarbete med Folkuniversitetet.​ Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga. Teckenspråkstolkas.