Föreläsningar

Massakern i Sandby borg

Föreläsningar
ons 9 maj
Tid: 
18.00
Var: 
Wallenstamsalen

Utifrån analyser av de mänskliga kvarlevor som har lämnats obegravda i fornborgen Sandby borg på Öland vet vi att en massaker har ägt rum i borgen.
Föreläsare: Clara Alfsdotter, osteolog på Bohusläns museum.

I samarbete med Fornminnesföreningen.