Arkeologikvällar

Kolningsgropar – landskap, demokrati och motstånd

Kolningsgropen brukar bedömas som den äldsta formen av anläggning för att framställa träkol, och de blir alltid bedömda som fornlämning. I Bergslagen finns det kolningsgropar från äldre järnålder. Redan under medeltiden byttes dock tekniken till kolmila istället för kolningsgrop. Samtidigt levde sättet att kola i grop levt kvar ända fram till 1900-talet i västra Sverige.

Benjamin Grahn, arkeolog på Picea kulturarv bedriver aktiv forskning om kolningsgropar i Sverige. Föredraget kommer ta upp exempel från Bohuslän och Dalarna och behandlar kolningsgropen som lämning, nyansera bilden av linjär utveckling och istället diskutera hur landskapets förutsättningar påverkar vilka metoder som används, men även hur människors motstånd mot makten kan manifesteras i valet av teknik. Föreläsningen ingår i museets entrébiljett.

Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga. 

Arkeologikvällar
ons 11 dec
Tid: 
18.00
Var: 
Wallenstamsalen